:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. ๕๑-๐๐๖ ถนนสว่างราษฎรหมู่ที่ 8 บ้านศรีสว่างอารมณ์ ตำบลโนหวาย กว้าง 5 เมตร ยาว 795 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,975 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 6 ม.ค. 2564

รายละเอียด:


file

purchases_file_18_21_301051.pdf