:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กองสวัสดิการสังคม
นายสุวัตชัย ชื่นชม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 096-803417
นางสาวพิมพา เอนกนวล
นักพัฒนาชุมชน
นายประมวล คำกอดแก้ว
ผู้​ช่วยเจ้าพนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​
นางสาววิณัฐกานต์ ภูชาดึก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน