:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

กองช่าง
นายสนิทวงค์ สิทธิ์เชียงพิณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 089-6239557
นายอาทิตย์ พรรณารักษ์
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
นายจรูญ นามบุตร
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
-ว่าง-
คนงานโยธา
นายจันทร์ที กรมธรรมมา
คนงานโยธา
นายสุดใจ ลาภบรรจบ
คนงานดูแลสวนสาธารณะ
นายอำนาจ สุภา
คนงานดูแลสวนสาธารณะ
-ว่าง-
คนงานดูแลสวนสาธารณะ