:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านศรีชมชื่น

6 มี.ค. 2565

รายละเอียด: เป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้ประยุกต์ ทำเป็นผ้าขิดไหม เพื่อทำเป็นเครื่องแต่งกายนุ่งห่ม ทำเป็นผ้าพันคอ ตามความนิยมของแฟชั่นโลกปัจจุบัน และพัฒนาเรื่อยๆเป็นลายต่างๆ เช่น ลายนาคพิกุล ลายขอหลง ลายใหม่ๆ เช่น ลายบัวสวรรค์ประยุกต์ ที่ตั้ง : 167 หมู่ที่ 3 ต.หนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี 41220

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร