:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธฺเลือกกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

4 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_132_36_29_579.pdf