Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
#ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวดแผนไทย​ ใส่ใจชุมชน" ประจำปีงบประมาณ​ 2565​
Responsive image
ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข​ เทศบาลตำบลภูผาแดง​ ได้จัดทำโครงการ​ "นวดแผนไทย​ ใส่ใจชุมชน" ประจำปีงบประมาณ​ 2565​ เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ​ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน​ จึงจัดให้มีกิจกรรมนวดแผนไทย​ ฟรี​ ทุกวันพุธ​ โดยชมรมนวดแผนไทยเทศบาลตำบลภูผาแดง​ ที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการนวด จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน​ กระทรวงแรงงาน​ และหลักสูตรนวดแผนไทย​ จากงานแพทย์แผนไทย​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี​ กระทรวงสาธารณสุข​
***เริ่มเปิดให้บริการ​ ตั้งแต่วันพุธ​ ที่ 6​ เดือนกรกฎา​คม​ 2565​ เป็นต้นไป
#​ ศูนย์บริการสา​ธารณสุข​ เทศบาลตำบลภูผาแดง
#​ ชมรมนวดแผนไทย​ เทศบาลตำบลภูผาแดง
     
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565