Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูผาแดง
Responsive image
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลภูผาแดง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูผาแดง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ฝึกให้รู้จักสังเกต สอบถาม และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
         
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563