Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มิ.ย. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
11 มี.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562
01 ม.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ 2561
21 ธ.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
29 ต.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
01 ต.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
18 ก.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
07 พ.ค. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตำบลภูผาแดง
09 ก.พ. 2561 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉ.2
31 ต.ค. 2559 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th