Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ต.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

13 ต.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

08 ต.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

28 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”

26 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

24 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

22 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมกองทุนหลักประกันหลักสุขภาพท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

22 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลัก ๓ อ. ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th