Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มี.ค. 2566
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง วันท้องถินไทย ประจำปี๒๕๖๖

13 ก.พ. 2566
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

16 ม.ค. 2566
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง "วันเด็กแห่งชาติ“ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

28 ธ.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง กิจกรรม แข่งขันกีฬาสี

05 ธ.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

28 พ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

10 พ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการประเพณีบุญแข่งเรือยาว ประจำปี 2566

10 พ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

17 ก.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ออกตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหา ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขังบนถนน

16 ก.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญแข่งเรือยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) : Saraban_5410302@dla.go.th
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th