Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

13 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง งานบุญประจำปี วัดบ้านโนนหวาย

12 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ การทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

12 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา 2019)

06 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ขบวนแห่ งานกาชาดมะม่วงแฟร์ (ของดีหนองวัวซอ) ประจำปี ๒๕๖๓

06 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ส่งผู้เข้าประกวดธิดามะม่วงแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๓

01 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสินค้าการเกษตร

01 มี.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

01 ก.พ. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

01 ก.พ. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th