Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ม.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดง ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน และสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ให้ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

23 ธ.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง อบรมหลักสูตรนวดไทยพื้นฐาน ภายใต้โครงการ “ นวดแผนไทย ใส่ใจชุมชน ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

12 ธ.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง แนะนำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมcovid-19 ในตลาด บริเวณตลาดนัดบ้านหนองอ้อ

09 ธ.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ตรวจเยี่ยมร้านค้า ประเภทสถานประกอบการ ตลาด บ้านโนนหวาย

30 พ.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ตรวจเยี่ยมร้านค้า ประเภทสถานประกอบการ ตลาด/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามนะโยบายของรัฐ

29 พ.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

11 พ.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำบุคลากรและรถกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมปฎิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีน แก่ประชาชนอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป

11 พ.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ปฏิบัติงานตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองโควิด - ๑๙ ประชาชนที่มาจับจ่ายตามตลาดนัดคลองถม

05 พ.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดง ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงาน

29 ต.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ทำการติดป้าย ห้ามทิ้งขยะ บริเวณข้างหนองน้ำสวนสาธารณะ

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th