Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 มิ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง มอบอ่างล้างมือ แบบไม่สัมผัส มอบอ่างล้างมือ แบบไม่สัมผัส

04 มิ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

04 มิ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา”

20 พ.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการซ่อมสร้างบ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง (บ้านอุ่นรัก)

20 พ.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

19 พ.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ผู้ซื้อผู้ขายก่อนเข้าตลาด

19 พ.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง นายอำเภอหนองวัวซอ ออกติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้าน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง (บ้านอุ่นรัก)

13 พ.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

08 พ.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

08 พ.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th