Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 มิ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า (รุ่นที่๑)

22 มิ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

17 มิ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565

16 มิ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้ถังดับเพลิง

13 มิ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง #ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวดแผนไทย​ ใส่ใจชุมชน" ประจำปีงบประมาณ​ 2565​

10 มิ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ระชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

03 มิ.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

20 พ.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

18 พ.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล

18 เม.ย. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง การตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th