Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ส.ค. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูผาแดง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๒

08 ส.ค. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูผาแดง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๖๒

07 ส.ค. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการ คนบ้านเดียวกัน ประจำปี ๒๕๖๒ (เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพ)

02 ส.ค. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒

28 ก.ค. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

28 ก.ค. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดง ร่วมงานวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒

27 มิ.ย. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแวงอึมครึม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐

25 มิ.ย. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเทศบาลตำบลภูผาแดง จัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต

20 มิ.ย. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

17 มิ.ย. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง โครงการฟื้นฟูเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th