Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ค. 2563
ถึง
03 ก.ค. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
23 เม.ย. 2563
ถึง
23 เม.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
16 ก.พ. 2560
ถึง
16 ก.พ. 2560
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
19 มิ.ย. 2558
ถึง
19 มิ.ย. 2558
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
19 มิ.ย. 2558
ถึง
19 มิ.ย. 2558
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1 และ ระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
29 ต.ค. 2556
ถึง
13 พ.ย. 2556
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล
21 ต.ค. 2556
ถึง
12 พ.ย. 2556
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
25 ม.ค. 2556
ถึง
10 ก.พ. 2556
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานที่เริ่มต้น ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
22 ม.ค. 2556
ถึง
22 ม.ค. 2556
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ข่าวประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th