Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.พ. 2562
ถึง
20 ก.พ. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังที่ว่าการอำเภอ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอ้อ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวด
06 ก.พ. 2562
ถึง
14 ก.พ. 2562
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เททับ) ถนนแสงอรุณ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร โดยการปูแอสฟัทส์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำ
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนรัฐประชา 509
13 ก.พ. 2561
ถึง
13 ก.พ. 2561
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนราษฎร์บูรณะ
13 ก.พ. 2561
ถึง
13 ก.พ. 2561
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพังคีพัฒนา
04 ธ.ค. 2560
ถึง
04 ธ.ค. 2560
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย
06 ต.ค. 2560
ถึง
06 ต.ค. 2560
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ซอยสมถวิล
06 ต.ค. 2560
ถึง
06 ต.ค. 2560
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายประชาบำรุง - แยกภูกระแต
06 ต.ค. 2560
ถึง
06 ต.ค. 2560
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ
20 ก.ค. 2560
ถึง
31 ก.ค. 2560
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th