Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 มี.ค. 2565
ถึง
10 มี.ค. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐ลบ.ม. บ้านพังดี หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหวาย ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 2565
ถึง
28 ก.พ. 2565
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
13 ก.ย. 2564
ถึง
13 ก.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๙
02 เม.ย. 2564
ถึง
02 เม.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/6เดือนแรกงบประมาณ 2564
21 ม.ค. 2564
ถึง
21 ม.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๑/๒๕๖๔
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. ๕๑-๐๐๖ ถนนสว่างราษฎรหมู่ที่ 8 บ้าศรีสว่างอารมณ์
10 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563
10 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตาบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th