Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ย. 2564
ถึง
13 ก.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่ ๙
02 เม.ย. 2564
ถึง
02 เม.ย. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/6เดือนแรกงบประมาณ 2564
21 ม.ค. 2564
ถึง
21 ม.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๑/๒๕๖๔
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. ๕๑-๐๐๖ ถนนสว่างราษฎรหมู่ที่ 8 บ้าศรีสว่างอารมณ์
10 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563
10 พ.ย. 2563
ถึง
10 พ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตาบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 มิ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 มิ.ย. 2563
อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th