Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้างเทท้ายติดเครนพร้อมกระเข้าไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ มีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕- แรงม้า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
29 พ.ย. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖
11 พ.ย. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
01 พ.ย. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การชำระภาษีป้าย / การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖
31 ต.ค. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕
25 ต.ค. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕
19 ต.ค. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดงเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
10 ต.ค. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
07 ต.ค. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
06 ต.ค. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th