Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตําบลภูผาแดง
17 ธ.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดงเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๓
07 ธ.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
04 พ.ย. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
26 ต.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
15 ก.ย. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
06 ส.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง มาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ ลดตั้ง 90 %
05 ส.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563
05 ส.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง คำแนะนำ เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องทำอย่างไร
13 ก.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th