Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
 
 
 
   

 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ม.ค. 2565 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แจ้งให้ไปติดต่อเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕
01 ธ.ค. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
24 พ.ย. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การชำระภาษีป้าย / การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕
24 พ.ย. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปี ๒๕๖๕
17 พ.ย. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2565
12 พ.ย. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
05 พ.ย. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดงเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
20 ต.ค. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
19 ต.ค. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
04 ต.ค. 2564 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th