Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มี.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
20 มี.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงครั้งที่ ๒
31 ม.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง
31 ม.ค. 2563 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
27 ธ.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
03 ธ.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
28 ต.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการเทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
22 ต.ค. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
30 ก.ย. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
25 ก.ย. 2562 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th