:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนน หลักเมือง ขนาด ๐.๕๘ Xo.๖o เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่กำหนด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 23 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_8_13_946228.pdf