:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำห้วยหลวง(ทิศใต้)หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองอ้อใต้ ตำบลหนองอ้อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า๓,๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประ

วันที่ลงประกาศ: 24 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_7_8_838101.pdf