:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นหลังวัดป่าธรรมคุณวรจิตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองสวรรค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 354.00 เมตร โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,770.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด ด้

วันที่ลงประกาศ: 14 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_5_8_607058.pdf