:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาแดง
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668
โทรสาร (FAX) : 0-4229-8669
ศูนย์บริการสาธารณสุข : 0-4229-8506
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 0-4229-8528
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-4229-8517
อีเมล : saraban@phuphadang.go.th , phuphadang2555@gmail.com
Website : www.phuphadang.go.th
Facebook fanpage: เทศบาลตำบลภูผาแดง

Facebook: เทศบาลตำบล ภูผาแดง

 

แผนที่เทศบาลตำบลภูผาแดง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น