:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: วัดบ้านโนนหวาย

7 มี.ค. 2565

รายละเอียด: วัดบ้านโนนหวาย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร