:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองแวงอึมครึม

29 มี.ค. 2565

รายละเอียด: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเดินเล่น การนั่งพักผ่อน การออกกำลังกาย มีลานกิจกรรม เครื่องออกกำลังกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร