:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลภูผาแดง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-4229-8668 แฟกซ์ 0-4229-8669 อีเมล saraban@phuphadang.go.th ,Phuphadang2555@gmail.com

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

7 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_80_50_504348.pdf