Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ / บทบาทหน้าที่
ระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส... (29 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้างเทท... (29 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ... (11 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การชำระภาษีป้าย / การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ปร... (01 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ (31 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๓ ป... (25 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดงเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (19 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (10 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อ... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมั... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (29 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖... (14 ก.ย. 2565)
กองคลัง งานพัฒนารายได้ ออกสำรวจร้านค้า ระหว่างดือน ต.ค. 64- ก.ย.65 ประจำปีงบประม... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการ... (17 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่จดหมายเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2565 (12 ก.ค. 2565)
รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการเทศบ... (01 ก.ค. 2565)
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ระห... (25 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ "ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น" เทศบาลตำบลภูผาแดง (06 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่จดหมายเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 (29 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด... (25 เม.ย. 2565)
Responsive image
วิดีโอประชาสัมพันธ์

วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลภูผาแดง ได้ดำเนินโครงการประเพณีบุญแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะหนองแวงอึมครึม ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแด... (28 พ.ย. 2565)  

โครงการสืบสานงานประเพณีลอ... (10 พ.ย. 2565)  

โครงการประเพณีบุญแข่งเรือ... (10 พ.ย. 2565)  

ออกตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขป... (17 ก.ย. 2565)

ประชุมเพื่อหารือเตรียมควา... (16 ก.ย. 2565)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (14 ก.ย. 2565)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (14 ก.ย. 2565)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (14 ก.ย. 2565)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (14 ก.ย. 2565)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (14 ก.ย. 2565)

เปิดหน่วยบริการประชาชนโคร... (09 ก.ย. 2565)

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในอ... (31 ส.ค. 2565)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรี... (26 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแ... (25 ส.ค. 2565)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (25 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแด... (15 ส.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพ... (12 ส.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (11 ส.ค. 2565)

ประชุมชี้แจง เรื่องการดำเ... (09 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้างเทท... (29 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (25 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร... (23 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครง... (23 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้า... (31 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำาบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอ... (27 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด ... (10 มี.ค. 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (28 ก.พ. 2565)
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่... (13 ก.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/6เดือนแรกงบประมาณ 2564 (02 เม.ย. 2564)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (21 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง... (06 ม.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕... (10 พ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563 (10 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนส... (23 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (23 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดงเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (19 ต.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อ... (07 ต.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมั... (06 ต.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (29 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นป... (03 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (16 ก.พ. 2560)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่... (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล (29 ต.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (21 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสาย... (25 ม.ค. 2556)
ข่าวประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน (22 ม.ค. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th