Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องทุกข์
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงครั้งที่... (20 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส... (31 ม.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขต... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.... (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖... (03 ธ.ค. 2562)
รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการเทศบ... (28 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (22 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน และโครงการสำคัญ ประจำปีงบ... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (25 ก.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลภูผ... (28 มิ.ย. 2562)
แบบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลภูผาแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเน... (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุ... (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช... (27 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุรภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลภ... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (20 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนั... (17 มี.ค. 2563)  

งานบุญประจำปี วัดบ้านโนนห... (13 มี.ค. 2563)  

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลภ... (12 มี.ค. 2563)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (12 มี.ค. 2563)

ส่งผู้เข้าประกวดธิดามะม่ว... (06 มี.ค. 2563)

ขบวนแห่ งานกาชาดมะม่วงแฟร... (06 มี.ค. 2563)

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ... (01 มี.ค. 2563)

ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสินค้า... (01 มี.ค. 2563)

ประชุมโครงการเสริมสร้างเค... (01 ก.พ. 2563)

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในอ... (01 ก.พ. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒... (01 ก.พ. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป... (09 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป... (08 ส.ค. 2562)

โครงการ คนบ้านเดียวกัน ปร... (07 ส.ค. 2562)

โครงการควบคุม ป้องกันโรคไ... (02 ส.ค. 2562)

เทศบาลตำบลภูผาแดง ร่วมงาน... (28 ก.ค. 2562)

โครงการจิตอาสา หน่วยพระรา... (28 ก.ค. 2562)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ร... (27 มิ.ย. 2562)

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเท... (25 มิ.ย. 2562)

โครงการควบคุมและป้องกันโร... (20 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้... (12 ก.พ. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เท... (06 ก.พ. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนรัฐป... (12 มิ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลภ... (20 ก.ค. 2560)
ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (30 มี.ค. 2559)
การกำหนดราคากลางจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (03 มี.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ้อ และรางระบายน้ำระบบแรงด... (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ... (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซ... (21 ต.ค. 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยาม อปพร./ศูนย์ EMS เทศบาลตำบลภูผาแดง (21 ก.ค. 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลตำบลภูผาแดง (06 ก.ค. 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลภูผาแดง (06 ก.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เดือน มีนาคม 2563 ขณะนี้

hit counter html code
                                             
 เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th