Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... (15 ก.ย. 2563)  
มาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะ ลดตั้ง 90 % (06 ส.ค. 2563)  
คำแนะนำ เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องทำอย... (05 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (05 ส.ค. 2563)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (13 ก.ค. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลภูผาแดง (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (22 มิ.ย. 2563)
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ และการเบิกจ่าย กองคลัง (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติงานกองช่าง (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (22 มิ.ย. 2563)
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการเทศบ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (19 มิ.ย. 2563)
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 มิ.ย. 2563)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (18 มิ.ย. 2563)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (16 มิ.ย. 2563)
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ/ติดต่องาน เทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบ... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเ... (05 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร... (13 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธ... (13 ต.ค. 2563)  

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อง... (13 ต.ค. 2563)  

ประชุมโครงการสืบสานงานประ... (08 ต.ค. 2563)

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก... (28 ก.ย. 2563)

โครงการขยายผลการบริหารจัด... (26 ก.ย. 2563)

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา (24 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมความปลอดภั... (22 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมความปลอดภั... (22 ก.ย. 2563)

เทศบาลตำบลภูผาแดง แต่งตั้... (22 ก.ย. 2563)

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู... (22 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (22 ก.ย. 2563)

ประชุมกองทุนหลักประกันหลั... (22 ก.ย. 2563)

ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้... (20 ส.ค. 2563)

โครงการ “การจัดการด้านสุข... (20 ส.ค. 2563)

โครงการ “การจัดการด้านสุข... (20 ส.ค. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้... (19 ส.ค. 2563)

โครงการ​ Big Cleaning Day... (18 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพร... (14 ส.ค. 2563)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (14 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนส... (23 มิ.ย. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (23 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (23 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้... (12 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เท... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนรัฐป... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลภ... (20 ก.ค. 2560)
ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (30 มี.ค. 2559)
การกำหนดราคากลางจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (03 มี.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ้อ และรางระบายน้ำระบบแรงด... (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ... (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซ... (21 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นป... (03 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (23 เม.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (16 ก.พ. 2560)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่... (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล (29 ต.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (21 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสาย... (25 ม.ค. 2556)
ข่าวประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน (22 ม.ค. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เดือน ตุลาคม 2563 ขณะนี้

hit counter html code
                                             
 เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th