Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และทุจริต
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลภูผาแดง (22 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (22 มิ.ย. 2563)  
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ และการเบิกจ่าย กองคลัง (22 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติงานกองช่าง (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (22 มิ.ย. 2563)
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการเทศบ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (19 มิ.ย. 2563)
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 มิ.ย. 2563)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (18 มิ.ย. 2563)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (16 มิ.ย. 2563)
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ/ติดต่องาน เทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบ... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเ... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบ... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงครั้งที่... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส... (31 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขต... (31 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มอบอ่างล้างมือ แบบไม่สัมผ... (17 มิ.ย. 2563)  

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” (04 มิ.ย. 2563)  

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล... (04 มิ.ย. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้อง... (20 พ.ค. 2563)

โครงการซ่อมสร้างบ้าน ๑๒๕ ... (20 พ.ค. 2563)

นายอำเภอหนองวัวซอ ออกติดต... (19 พ.ค. 2563)

ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณ... (19 พ.ค. 2563)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท... (13 พ.ค. 2563)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (08 พ.ค. 2563)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (08 พ.ค. 2563)

“รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลื... (07 พ.ค. 2563)

กิจกรรม "อุดรธานีมีรัก ปล... (30 เม.ย. 2563)

ได้ออกตรวจวัดอุณหภูมิในร่... (16 เม.ย. 2563)

ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื... (15 เม.ย. 2563)

มอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู... (31 มี.ค. 2563)

ได้ออกตรวจวัดอุณหภูมิในร่... (26 มี.ค. 2563)

ได้ทำการล้างทำความสะอาดตล... (26 มี.ค. 2563)

ออกสำรวจและช่วยเหลือประชา... (19 มี.ค. 2563)

จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนั... (17 มี.ค. 2563)

งานบุญประจำปี วัดบ้านโนนห... (13 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนส... (23 มิ.ย. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (23 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (23 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้... (12 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เท... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนรัฐป... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 256... (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลภ... (20 ก.ค. 2560)
ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (30 มี.ค. 2559)
การกำหนดราคากลางจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (03 มี.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ้อ และรางระบายน้ำระบบแรงด... (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ... (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซ... (21 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (23 เม.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (16 ก.พ. 2560)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่... (19 มิ.ย. 2558)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล (29 ต.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (21 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสาย... (25 ม.ค. 2556)
ข่าวประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน (22 ม.ค. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เดือน มิถุนายน 2563 ขณะนี้

hit counter html code
                                             
 เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th