Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่จดหมายเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2565 (12 ก.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ "ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น" เทศบาลตำบลภูผาแดง (06 พ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่จดหมายเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 (29 เม.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด... (25 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมา... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนด... (01 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและ... (24 ม.ค. 2565)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลภูผาแดง การกำหนดภาษีป้ายอัตราใหม่ (24 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.... (24 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่จดหมายเทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 (17 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แจ้งให้ไปติดต่อเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕... (11 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขต... (24 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การชำระภาษีป้าย / การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ปร... (24 พ.ย. 2564)
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.... (12 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดงเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าท... (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบปร... (20 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (19 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (04 ต.ค. 2564)
Responsive image
วิดีโอประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลภูผาแดง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดรัตนาราม ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูผาแด... (15 ส.ค. 2565)  

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพ... (12 ส.ค. 2565)  

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (... (12 ส.ค. 2565)  

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (11 ส.ค. 2565)

ประชุมชี้แจง เรื่องการดำเ... (09 ส.ค. 2565)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสั... (28 ก.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพ... (28 ก.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงก... (27 ก.ค. 2565)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้... (26 ก.ค. 2565)

ออกร้านนิทรรศการ จัดกิจกร... (26 ก.ค. 2565)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ... (12 ก.ค. 2565)

คณะกรรมการกองทุนหลักประกั... (12 ก.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไ... (11 ก.ค. 2565)

โครงการ "นวดแผนไทย ใส่ใจส... (06 ก.ค. 2565)

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถ... (06 ก.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไ... (24 มิ.ย. 2565)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (22 มิ.ย. 2565)

โครงการควบคุมและป้องกันไข... (17 มิ.ย. 2565)

วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง ... (16 มิ.ย. 2565)

#ประชาสัมพันธ์โครงการ "นว... (13 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร... (15 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำร... (15 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้า... (31 พ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำาบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอ... (27 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด ... (10 มี.ค. 2565)
ประกาศ เทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (28 ก.พ. 2565)
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างลำห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ หมู่ที่... (13 ก.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/6เดือนแรกงบประมาณ 2564 (02 เม.ย. 2564)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (21 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง... (06 ม.ค. 2564)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่องรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕... (10 พ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563 (10 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตาบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนส... (23 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้... (12 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เท... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนรัฐป... (12 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นป... (03 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (23 เม.ย. 2563)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (16 ก.พ. 2560)  
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่... (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (19 มิ.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล (29 ต.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (21 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสาย... (25 ม.ค. 2556)
ข่าวประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน (22 ม.ค. 2556)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th