Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คำแนะนำ การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) ครั้งที่ 2 (เ... (25 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา... (25 ต.ค. 2560)  
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (14 ก.ย. 2560)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลภูผ... (14 ก.ย. 2560)
แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (02 ส.ค. 2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (02 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่... (02 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉ... (02 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไพบูลย์ตัดใหม่ (24 เม.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างไปรษณีย์ หนองวัวซอ (23 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเปีย (22 ก.พ. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนองสาธารณะหนองแซง (22 ก.พ. 2560)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 -2561) (04 พ.ย. 2559)
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 (04 พ.ย. 2559)
แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (04 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา 3 ... (04 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (04 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (03 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก... (24 ต.ค. 2560)  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ... (17 ส.ค. 2560)  

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ... (28 ก.ค. 2560)  

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (B... (27 ก.ค. 2560)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหน... (18 ก.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์... (14 ก.ค. 2560)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ... (12 ก.ค. 2560)

โครงการ ประเพณีวันเข้าพรร... (07 ก.ค. 2560)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ... (26 มิ.ย. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (19 มิ.ย. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (15 มิ.ย. 2560)

โครงการงานประเพณบุญบั้งไฟ... (19 พ.ค. 2560)

กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในว... (19 เม.ย. 2560)

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด... (07 เม.ย. 2560)

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉ... (03 เม.ย. 2560)

โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย... (23 มี.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้... (21 มี.ค. 2560)

โครงการ Big Cleaning Day ... (15 มี.ค. 2560)

งานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีห... (07 มี.ค. 2560)

เทศบาลตำบลภูผาแดง ได้รับร... (20 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... (06 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลภ... (20 ก.ค. 2560)
ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (30 มี.ค. 2559)
การกำหนดราคากลางจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (03 มี.ค. 2559)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ้อ และรางระบายน้ำระบบแรงด... (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (10 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ข้างวัดบ้านหนองอ... (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างหนองแวงอึมครึม (26 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซ... (21 ต.ค. 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยาม อปพร./ศูนย์ EMS เทศบาลตำบลภูผาแดง (21 ก.ค. 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลตำบลภูผาแดง (06 ก.ค. 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลภูผาแดง (06 ก.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำห้วยแคน (21 เม.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยมรกต (20 เม.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (20 เม.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ (16 ธ.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลภูผาแดง

เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โทรศัพท์ : 0-4229-8668  โทรสาร : 0-4229-8669  อีเมล์ : admin@phuphadang.go.th , Phuphadang2555@gmail.com

Powered By phuphadang.go.th